Home

Drept comercial

Vrei să eviți plata impozitului diferențiat pe clădire?

Dacă deja ai o firma sau un PFA și dorești să declari că nu desfășori activitate la sediul social va trebui să parcurgi procedura...

LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare

Legea impune in sarcina tuturor operatorilor economici din sectorul agroalimentar măsuri de prevenire a risipei alimentare, in urmatoarea ordine ierrahica, astfel: măsuri de responsabilizare...

Transmiterea partilor sociale intr-un SRL

Materialul poate fi descarcat in format .pdf de AICI.

Stii cum se iau hotararile intr-un SRL?

Materialul poate fi descarcat in format pdf AICI.

Drept civil

Sponsorizare – cheltuieli/venituri neimpozabile

STIAI CA EFECTUAREA SI/SAU PRIMIREA UNEI SPONSORIZARI, IN CONDITIILE LEGII, SUNT CONSIDERATE CHELTUIELI SI/SAU VENITURI NEIMPOZABILE?  Coform dispozitiilor legale în vigoare (Legea nr. 32/1994 privind...

Prescriptia extinctiva pe intelesul tuturor (II)

Care sunt termenele legale de prescripție extinctivă? Codul civil, prevede la art. 2517 un termen general de prescripție, respectiv la art. 2518- 2521 o serie...

Drept penal

Coautorul în viziunea Noului Cod Penal: participant sau nu?

Potrivit art. 46 alin. (2) din noul Codul penal, coautorii sunt persoanele care săvârşesc în mod nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală. Acest text...

Omor. Elemente constitutive. Intentie. Circumstanta agravanta.

1. Numărul deciziei Decizia penală nr. 1050/A 2. Data 22 iunie 2016 3. Instanța Curtea de Apel București, Secția a II-a Penală 4. Ce s-a decis (printre altele) În ceea ce privește întrunirea elementelor constitutive...

Dreptul concurentei

Marea Britanie sancționează agentiile de modeling pentru cartel

Rezumat: Autoritatea de concurență și piețe din Marea Britanie (CMA) a amendat cinci agenții de modeling și asocierea lor comercială, Asociația agențiilor de...

Achizitia unui competitor de catre un dominant nu este automat un abuz de pozitie

Autoritatea belgiană privind concurenta confirmă faptul că achiziția unui competitor mic de către un competitor dominant nu este în mod automat un abuz al...

Practicarea unor preturi excesive pentru medicamente – amenda 90 mil lire sterline

Autoritatea de Concurență și piețe din Marea Britanie a amendat companiile farmaceutice Pfizer și Flynn Pharma cu aproape 90 de milioane de lire sterline...

Dreptul fiscal

Știai că amenzile fiscale se prescriu în 5 ani?

Art. 215 din Codul de procedură fiscală prevede că: „(1) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie...

Sponsorizare – cheltuieli/venituri neimpozabile

STIAI CA EFECTUAREA SI/SAU PRIMIREA UNEI SPONSORIZARI, IN CONDITIILE LEGII, SUNT CONSIDERATE CHELTUIELI SI/SAU VENITURI NEIMPOZABILE?  Coform dispozitiilor legale în vigoare (Legea nr. 32/1994 privind...

CJUE: schimb de informații între administrații fiscale. Refuz.

Cauza C‑682/15 - Berlioz Investment Fund SA împotriva Directeur de l’administration des Contributions directes „Trimitere preliminară – Directiva 2011/16/UE – Articolul 1 alineatul (1) – Articolul 5 – Cooperare administrativă în domeniul...

Legislatie nationala

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale Emitent: Guvenul Romaniei în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din...

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării

HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării Emitent: Guvernul Romaniei în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea...

DECIZIA nr. 636 din 27 octombrie 2016

DECIZIA nr. 636 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă Valer Dorneanu —...

Jurisprudenta nationala

CCR a decis: mandatul membrilor CSM este colectiv si expira in acelasi timp

In ziua de 2 iunie 2016, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind...

CCR: neconstitutionalitate Legea darii in plata

În ziua de 25 octombrie 2016, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi a art.29 din Legea nr.47/1992 privind...

Acțiune în anularea certificatului de calitate de moștenitor și în nulitatea actelor subsecvente....

Dezbatere succesorală judiciară. Acțiune în anularea certificatului de calitate de moștenitor și  în nulitatea actelor subsecvente. Competență teritorială și materială. Cum în cadrul dezbaterii succesorale...

Legislatie europeana

Franța: Dreptul angajaților de a se deconecta de la dispozitivele IT

Franța: Dreptul angajaților de a se deconecta de la dispozitivele IT – noi dispoziții de la 1 ianuarie 2017 Guvernul francez a adoptat recent o...

Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare

În Journalul Oficial al Uniunii Europene, 2016/C 439/01, a fost publicată Recomandarea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind efectuarea trimiterilor preliminare de către instanțele...

Simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeana

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, JO L 200, 26.7.2016, a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei...

Jurisprudenta europeana

Autoritatea contractantă nu poate solicita prin caietul de sarcini ca viitorul adjudecatar sa execute...

În Cauza C-406/14, Tribunalul Administrativ al Voievodatului Varșovia, Polonia se întreabă: În lumina articolului 25 din Directiva 2004/18, o autoritate contractantă este autorizată să...

Funcționarul unui stat membru care se retrage din serviciul public pentru a lucra in...

În Cauza C-187/15, Tribunalul Administrativ Düsseldorf, Germania se întreabă: Articolul 45 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune dispozițiilor dreptului național potrivit cărora...

Am un Wi-Fi gratis pentru clienti. Trebuie sa il protejez sau nu?

Deținătorul unui magazin care pune la dispoziția publicului în mod gratuit o rețea Wi-Fi nu răspunde pentru încălcările drepturilor de autor săvârșite de un...