Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Browsing Tag

reglementare

Folosirea apelor

Folosirea apelor se regăsește reglementată în:  Codul Civil, în articolele 604- 610; Legea apelor nr. 107/1996. Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, element indispensabil pentru…

Fiducia

Conform art. 773 NCC: Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi,…

Obligația de întreținere

Obligația de întreținere este îndatorirea legală a unei persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului, educării și pregătirii profesionale. Obligația de întreținere este reglementată de art. 513- 534 Noul Cod…

Poprirea

Una din formele procedurale folosite tot mai des în stingerea creanțelor ca urmare a avantajelor pe care le oferă este poprirea, definită ca fiind o procedură indirectă care dă posibilitatea creditorului să urmărească sume de…

Avocatoo magazin GDPR

Perimarea cererii

  Perimarea reprezintă sancțiunea prevăzută de Noul Cod de procedură civilă în cazul în care cererea de chemare în judecată, contestația, apelul, recursul sau orice altă cerere adresată instanței de judecată, a rămas în nelucrare din…

Ipoteca mobiliară

Art. 2343 Noul Cod Civil: Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații. Ipoteca este, prin natura ei, accesorie și indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligația pe care…

Contractul de report

              1. Definiție și reglementare Contractul de report constituie obiect de reglementare pentru Codul civil în articolele 1.772-1.775. Potrivit art. 1.772: Contractul de report este acela prin care reportatorul cumpără de la…

Contractul de furnizare

 1. Definiție și reglementare Contractul de furnizare este reglementat de art. 1766-1771 noul Cod civil. Potrivit art. 1766: Contractul de furnizare este acela prin care o parte, denumită furnizor, se obligă să transmită…

Contractul de comision

1. Definiția și reglementarea contractului de comision                 Până la adoptarea actualului Cod civil, reglementarea contractului de comision se regăsea în art. 405-412 din Codul comercial. În prezent, contractul…

Avocatoo magazin GDPR