Rezoluțiune vs. reziliere

Noțiune

Rezilierea si rezoluțiunea sunt modalități de încetare a contractelor pe care le are la dispoziție creditorul dacă nu cere executarea silită a obligațiilor ce decurg din contract.

Efecte

Rezoluțiunea desființează contractul cu efect retroactiv (se consideră că nu a fost niciodată încheiat), pe când rezilierea produce efecte numai pentru viitor. Rezoluțiunea atrage după sine și restituirea prestațiilor primite până la data desființării contractului („fiecare parte este ținută (…) să restituie celeilalte părți prestațiile primite”), spre deosebire de reziliere căreia nu ii este aplicabil acest regim deoarece ea nu poate produce efecte decât pentru viitor.

Art. 1554 alin. (2) din Codul civil prevede o situație în cazul căreia rezoluțiunea nu produce efecte și anume, asupra clauzelor referitoare la soluționarea diferendelor ori asupra celor care sunt destinate să producă efecte chiar în caz de rezoluțiune.

Felurile rezoluțiunii

Potrivit art. 1550 din Codul civil privind modul de operare al rezoluțiunii, „Rezoluțiunea poate fi dispusă de instanță, la cerere, sau, după caz, poate fi declarată unilateral de către partea îndreptățită”. Al doilea alineat al aceluiași articol prevede posibilitatea părților de a conveni anumite situații în care rezoluțiunea să opereze de plin drept. De asemenea, pot exista anumite situații prevăzute de lege în care contractul se va desființa de drept. Din aceste prevederi rezulă felurile rezoluțiunii:

  1. Rezoluțiunea judiciară – reprezintă regula și intervine atunci când părțile se adresează instanței de judecată și cer desființarea contractului;
  2. Rezoluțiunea unilaterală – operează în situația în care una dintre părți își execută obligațiile decurgând din contract, iar cealaltă parte nu. În această situație creditorul îi va trimite o notificare scrisă debitorului, notificare care este irevocabilă de la data comunicării ei către debitor sau de la data la care debitorul a fost pus de în întarziere.
  3. Rezoluțiunea de plin drept (pactul comisoriu) – intervine atunci când în contract se află o clauză prin care părțile stabilesc o modalitate de desființare a contractului. Pentru ca aceasta să opereze se cer întrunite anumite condiții:
  • în contract trebuie să fie prevăzute în mod expres obligațiile a căror neexecutare atrage rezoluțiunea contractului;
  • debitorul trebuie să fi fost pus în întarziere (în afara cazului în care s-a convenit că punerea în întârziere va rezulta din simplul fapt al neexecutârii obligațiilor contractuale);
  • notificarea de punere în întârziere să indice în mod expres condițiile în care pactul comisoriu operează (adică să fie prevăzute consecințele juridice ale desființării contractului).

În cazul pactului comisoriu în care punerea în întârziere nu este necesară, rezoluțiunea contractului operează chiar de la data neexecutării obligațiilor contractuale. Însă, amintim că pentru a opera această formă de rezoluțiune este necesar ca părțile să o fi prevăzut în mod expres în contract.

Putem distinge și după cum rezoluțiunea afectează întreg contractul (rezoluțiune totală) sau doar o anumită parte (rezoluțiune parțială). Cea de-a doua poate opera doar în situațiile în care executarea contractului este divizibilă. Însă, in cazul unui contract plurilateral, neîndeplinirea de către una dintre părți a obligațiilor sale nu atrage rezoluțiunea contractului față de celelalte părți, mai puțin în situația în care prestația neexecutată este una esențială pentru respectivul contract.

Dispozițiile prezentate referitor la rezoluțiune (cu excepția efectelor) sunt aplicabile și rezilierii „dacă nu se prevede altfel” (art. 1549 alin. 2 Cod civil).
Citește și articolul despre taxa de reziliere percepută de companiile de telefonie mobilă AICI.

Comment

This post doesn't have any comment. Be the first one!

hide comments
Follow
...
Back

Your cart

0

No products in the cart.

Total
0,00 lei
Checkout
Empty

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Dacă vrei să nu mai cauți

Îți livrăm tot ce e nou la noi direct la tine în inbox.
VREAU
close-link
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy.
I accept