Planul de reorganizare în cadrul procedurii insolvenței

Prin decizia nr.5  din dosarul nr.2788/1/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 4568/121/2016/a9 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în materia insolvenței şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eşalonarea la plată a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare).

ART. 133 (4) Planul de reorganizare va menționa: a) categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate, în sensul prezentului titlu; b) tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate; c) dacă și în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociații din societățile în nume colectiv și asociații comanditați din societățile în comandită vor fi descărcați de răspundere; d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula în baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor; e) modalitatea de achitare a creanțelor curente.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 14 ianuarie 2019.