Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Răspunsurile la un examen profesional – date cu caracter personal – drept de acces

Situația de fapt:

Domnul Nowak, în calitate de expert contabil stagiar, a promovat examenele de contabilitate de gradul întâi, precum și trei dintre examenele de gradul al doilea. El nu a promovat însă examenul de „finanțe strategice și contabilitate de gestiune”. În urma eșecului său la acest examen, în toamna anului 2009, domnul Nowak a depus, într-o primă etapă, o plângere prin care urmărea contestarea rezultatului acestuia. Ca urmare a respingerii acestei plângeri, el a formulat o cerere de acces care viza ansamblul datelor cu caracter personal care îl privesc, deținute de ordinul experților contabili. În anul 2010, ordinul experților contabili i-a comunicat domnului Nowak 17 documente, însă a refuzat să îi transmită foaia sa de examinare, pentru motivul că aceasta nu conținea date cu caracter personal.

Reținerile Curții:

Curs online GDPR

Curtea subliniază, în primul rând, că un candidat la un examen profesional este o persoană fizică care poate fi identificată fie direct, în baza numelui său, fie indirect, în baza unui număr de identificare, numele sau numărul fiind consemnate pe foaia de examinare sau pe pagina de gardă a acestei foi.

Utilizarea expresiei „orice informație” în cadrul definiției noțiunii „date cu caracter personal” care figurează în directivă reflectă obiectivul legiuitorului Uniunii de a atribui un sens larg acestei noțiuni, care nu este restrânsă la informațiile sensibile sau de ordin privat, ci înglobează potențial orice tip de informații, atât obiective, cât și subiective sub formă de opinii sau de aprecieri, cu condiția ca acestea să fie „referitoare” la persoana în cauză. Această din urmă condiție este îndeplinită atunci când, ca urmare a conținutului, a scopului sau a efectului său, informația este legată de o persoană determinată. Or, răspunsurile scrise furnizate de un candidat la un examen profesional constituie asemenea informații legate de persoana sa.

Avocatoo magazin GDPR

Conținutul acestor răspunsuri reflectă nivelul cunoștințelor și al competențelor candidatului într-un anumit domeniu, precum și, după caz, procesul de gândire, raționamentul și spiritul său critic. În plus, colectarea răspunsurilor are ca scop evaluarea capacităților profesionale ale candidatului și a aptitudinii sale de a exercita meseria în cauză. În sfârșit, utilizarea acestor informaţii, care se traduce în special prin succesul sau eșecul candidatului la examenul vizat, este susceptibilă să aibă un efect asupra drepturilor și intereselor acestuia.

În ceea ce privește observațiile examinatorului referitoare la răspunsurile candidatului, Curtea constată că acestea constituie, asemenea răspunsurilor furnizate de candidat în cadrul examenului, informații care îl privesc. Astfel, conținutul acestor observații reflectă opinia sau aprecierea examinatorului cu privire la performanțele individuale ale candidatului în cadrul examenului, în special cu privire la cunoștințele și competențele sale în domeniul vizat.

Decizia Curții:

Curtea consideră că faptul de a acorda candidatului un drept de acces la aceste răspunsuri și observații servește la realizarea obiectivului directivei care constă în asigurarea protecției dreptului la viață privată al acestui candidat în ceea ce privește prelucrarea datelor care îl privesc.

Curtea amintește că dreptul Uniunii prevede anumite restrângeri ale acestor drepturi. Astfel, statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a restrânge domeniul obligațiilor și drepturilor prevăzute, dacă o astfel de restricție constituie o măsură necesară pentru protecția drepturilor și libertăților altora.

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link