Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Principiul ne bis in idem poate fi restrâns în scopul protejării intereselor financiare ale UE

  • Cauzele C-524/15 și C-537/16

Reținerile Curții:

Principiul ne bis in idem stabilește că nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de două ori pentru aceeași infracțiune, acesta statuând un drept fundamental recunoscut de CEDO și Cartă.

Curs online GDPR

În ambele cauze, Tribunalul din Bergamo și Curtea de Casație din Italia solicită Curții de Justiție să aprecieze compatibilitatea cumulului procedurilor și al sancțiunilor aplicate reclamanților cu principiul ne bis in idem.

Curtea consideră că, în situațiile menționate, un cumul între „urmăriri/sancțiuni penale” și „proceduri/sancțiuni administrative de natură penală” ar putea exista față de aceeași persoană pentru aceleași fapte. Un astfel de cumul de proceduri și de sancțiuni ar constitui o restrângere a principiului ne bis in idem, restrângeri care necesită o justificare, aceasta fiind supusă cerințelor care rezultă din dreptul Uniuni Europene. Curtea precizează că o reglementare națională care autorizează un cumul de proceduri și de sancțiuni de natură penală trebuie:

  • să vizeze un obiectiv de interes general de natură să justifice un astfel de cumul de proceduri și de sancțiuni, aceste proceduri și sancțiuni trebuind să aibă scopuri complementare
  • să stabilească reguli clare și precise care să permită justițiabilului să prevadă care acte și omisiuni pot face obiectul unui astfel de cumul de proceduri și de sancțiuni
  • să asigure să procedurile sunt coordonate între ele pentru a limita la strictul necesar sarcina suplimentară care rezultă pentru persoanele vizate dintr-un cumul de procedure
  • să asigure că severitatea ansamblului sancțiunilor este limitată la ceea ce este strict necesar în raport cu gravitatea infracțiunii vizate

Revine instanței naționale sarcina de a verifica dacă aceste cerințe sunt îndeplinite în speță și, de asemenea, de a se asigura că sarcinile care rezultă concret dintr-un astfel de cumul pentru persoana vizată nu sunt excesive în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite.

Manual complet implementare GDPR

Curtea consideră că cerințele pe care le impune dreptul Uniunii pentru un eventual cumul de proceduri și de sancțiuni de natură penală asigură un nivel de protecție a principiului ne bis in idem care nu îl încalcă pe cel garantat de CEDO. Obiectivul de a garanta colectarea în integralitate a TVA‑ului datorat pe teritoriile statelor membre este de natură să justifice un cumul de proceduri și de sancțiuni de natură penală. De asemenea, obiectivul de protejare a integrității piețelor financiare ale Uniunii și a încrederii publicului în instrumentele financiare este de natură să justifice un cumul de proceduri și de sancțiuni de natură penală.

Respectivul cumul de proceduri și de sancțiuni trebuie să nu depășească strictul necesar în vederea realizării obiectivelor.

  • Cauzele conexate C-596/16 și C-597/16

Situația de fapt:

Consob a aplicat sancțiuni administrative domnilor Enzo Di Puma și Antonio Zecca pentru utilizări abuzive ale informațiilor confidențiale. Aceștia au arătat că, în procedura penală pentru aceleași fapte inițiată în paralel cu procedura administrativă, instanța penală a constatat că utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale nu au fost dovedite. Autoritatea de lucru judecat a acestei hotărâri penale definitive de achitare interzice, potrivit dreptului procesual național, desfășurarea unei proceduri administrative privind aceleași fapte. În acest context, se solicită Curții să stabilească dacă, ținând seama de principiul ne bis in idem, Directiva privind piețele financiare se opune unei astfel de reglementări naționale.

Reținerile Curții:

Curtea statuează că o astfel de reglementare națională nu este contrară dreptului Uniunii, ținând seama de principiul autorității de lucru judecat, care are o importanță semnificativă atât în ordinea juridică a Uniunii, cât și în ordinile juridice naționale. În plus, atunci când există o hotărâre penală definitivă de achitare care constată absența infracțiunii, desfășurarea unei proceduri de sancțiune administrativă pecuniară de natură penală ar fi incompatibilă cu principiul ne bis in idem.

 

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link