Pensii militare de stat. Hotărâre prealabilă.

Pensii militare

Decizia nr.10 în dosarul nr. 2657/1/2017

Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă şi stabileşte că:

Dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, se interpretează în sensul că în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea acestei prevederi legale) nu intră și pensionarii sistemului  de pensii militare de stat (Legea nr. 223/2015 in legatura cu pensii militare de stat, cu modificările și completările ulterioare).

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

SURSA: ÎCCJ


Referințe legislative

  • art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizaţie lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cuprivire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005.
Vezi aici și recursul în interesul legii pronunțat tot în data de 19.02.2018 referitoare la erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei  de circulație a autovehiculelor