Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

HP. Obligaţia fiscală. Autorizaţii de construire.

Decizia nr.8  în dosarul nr. 2614/1/2017

Se admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția a IV-a civilă privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, forma în vigoare în anul 2010, coroborate cu art. 7 din Legea nr. 329/2009 şi poziţia 5 din anexa nr. 1 la aceeaşi lege, precum şi cu prevederile art. 21 şi art. 22 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia de plată a sumei echivalente cu cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995 şi pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire, este o obligaţie fiscală.

Curs online GDPR

Curs online GDPR

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, forma în vigoare în anul 2010, coroborate cu prevederile art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia fiscală de plată a cotei prevăzute de art. 40 din Legea nr. 10/1995 se supune termenului de prescripţie de 5 ani, specific raporturilor juridice fiscale.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

SURSA: ÎCCJ

 

Vezi aici și hotărârea prealabilă pronunțată tot în data de 19.02.2018 referitoare la includerea sau nu a pensionarilor sistemului pensiilor militare de stat în categoria pensionarilor sistemului public de pensii.

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...