Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 995, 996, 997, 998 din 26 noiembrie 2018

Monitorul Oficial nr. 995 din 26 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Nr. 941 din 22-Noiembrie-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 942 din 22-Noiembrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 943 din 22-Noiembrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Nr. 944 din 22-Noiembrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios

Nr. 945 din 22-Noiembrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Medaliei Naționale Pentru Merit

Nr. 946 din 22-Noiembrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Medaliei Meritul Sanitar

Nr. 947 din 22-Noiembrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Medaliei Virtutea Aeronautică

Nr. 948 din 22-Noiembrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință

Nr. 949 din 22-Noiembrie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. 632 din 09-Octombrie-2018

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală

Nr. 158 din 22-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 996 din 26 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a legii în ansamblul său

Curs online pentru a deveni DPO

Nr. 421 din 21-Iunie-2018

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, precum și din domeniul organismelor modificate genetic

Nr. 145 din 21-Septembrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.199 din 12-Noiembrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.200 din 12-Noiembrie-2018

Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă, specific sistemului administrației penitenciare

Nr. 664 din 01-Noiembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea valorii totale a schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017

Nr. 1474 din 21-Noiembrie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 37 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș

Nr. 1558 din 07-Noiembrie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

Nr. 5472 din 14-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 997 din 26 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 953 din 23-Noiembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite“, aferentă măsurii 08 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor“, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Nr. 1466 din 20-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 998 din 26 noiembrie 2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare

Nr. 2851 din 19-Noiembrie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.685/1/2018

Nr. 63 din 01-Octombrie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link