Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 992, 993, 994 din 14 decembrie 2017

Monitorul Oficial nr. 992 din 14 decembrie 2017

Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Curs online GDPR

Nr. 1170 din 12-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1172 din 12-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1171 din 12-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1174 din 12-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1173 din 12-Decembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Intern

Nr. 151 din 07-Decembrie-2017


Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre pentru completarea art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 4/2012

Nr. 4 din 08-Decembrie-2017


Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre pentru acordarea calității de membru de onoare al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

Nr. 5 din 08-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative

Nr. 13 din 28-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 993 din 14 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Nr. 236 din 05-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Nr. 1138 din 05-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 249 din 11-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 1164 din 11-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice

Manual complet implementare GDPR

Nr. 250 din 11-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice

Nr. 1165 din 11-Decembrie-2017


Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

Ordin privind aprobarea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare

Nr. 249 din 21-Noiembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017

Nr. 7067 din 07-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

Nr. 28 din 23-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 994 din 14 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

Nr. 488 din 27-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2501 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală

Nr. 698 din 07-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Bârlad“, județul Vaslui

Nr. 876 din 06-Decembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Nr. 717 din 14-Decembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind stabilirea atribuțiilor domnului Șerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 718 din 14-Decembrie-2017


Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

Ordin privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC versiunea mai 2014

Nr. 111 din 05-Decembrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA – S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

Nr. 334 din 16-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA – S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

Nr. 3032 din 21-Noiembrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA – S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

Nr. 1848 din 23-Octombrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament privind abrogarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

Nr. 14 din 07-Decembrie-2017

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link