Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 863, 864 din 11 octombrie 2018

Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind adoptarea unor măsuri temporare în vederea încadrării funcțiilor de psiholog din Armata României

Nr. M.175 din 02-Octombrie-2018

Curs online GDPR

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

Nr. 135 din 08-Octombrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea art. 32 alin. (4) lit. a) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.177 din 03-Octombrie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

Nr. 1281 din 04-Octombrie-2018

Ministerul Economiei
Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Institutul de Cercetări Metalurgice – S.A. (ICEM – S.A.)

Nr. 1288 din 02-Octombrie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea nivelului cotizației anuale plătite de sportivii legitimați la Aeroclubul României și al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităților pentru terți

Nr. 1503 din 26-Septembrie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

Nr. 5211 din 02-Octombrie-2018

Consiliul de Mediere
Hotărâre pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizați

Nr. 177 din 08-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 864 din 11 octombrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Nr. 237 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Nr. 819 din 09-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 821 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 823 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 822 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 824 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Fa-ti singur implementarea GDPR

Nr. 825 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 826 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 827 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 828 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 829 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 832 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 830 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 831 din 10-Octombrie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat

Nr. 91 din 10-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 833 din 10-Octombrie-2018

Primul-Ministru
Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social

Nr. 273 din 11-Octombrie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 18 noiembrie 2018

Nr. 1270 din 02-Octombrie-2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 1337 din 28-Septembrie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 1300 din 10-Octombrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Taița Satu Nou din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1414 din 10-Octombrie-2018

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind activitățile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competență al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Nr. 29 din 28-Septembrie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link