Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 849, 850, 851, 852, 853 din 8 octombrie 2018

Monitorul Oficial nr. 849 din 8 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic național, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019

Nr. 733 din 27-Septembrie-2018

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre privind normarea parcului auto al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în vederea desfășurării activităților specifice

Nr. 782 din 04-Octombrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine

Nr. 783 din 04-Octombrie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale Fântânele din județul Arad

Nr. 1042 din 14-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

Nr. 785 din 04-Octombrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații zona Mihai Viteazu, Moldovenești, Călărași din județul Cluj, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1409 din 04-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Nr. 234 din 04-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Nr. 815 din 04-Octombrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Serviciul Credincios

Nr. 816 din 04-Octombrie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293 COM(2018) 385

Nr. 61 din 03-Octombrie-2018

Camera Deputaților
Decizie privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților

Nr. 8 din 05-Octombrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

Nr. 780 din 04-Octombrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.393/2018 pentru aprobarea cantităților de motorină determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare,în anexă

Nr. 1393 din 08-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

Nr. 235 din 05-Octombrie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

Nr. 817 din 05-Octombrie-2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Nr. 134 din 03-Octombrie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 779 din 04-Octombrie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

Nr. 784 din 04-Octombrie-2018

Curs online GDPR

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplinește atribuțiile Ministerului Apărării Naționale în calitate de autoritate națională în domeniul proiectării, realizării și asigurării informațiilor geospațiale pentru apărare

Nr. M.167 din 21-Septembrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.170 din 25-Septembrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoți militari din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.171 din 25-Septembrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.172 din 25-Septembrie-2018

Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu a personalului silvic, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 797/2018

Nr. 924 din 21-Septembrie-2018

Ministerul Educației Naționale

Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2018-2019

Nr. 5212 din 02-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 852 din 8 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Platformă națională integrată – Wireless Campus“

Nr. 774 din 27-Septembrie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea modificării Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008

Nr. 3241 din 04-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

Parlamentul României
Lege privind distribuția de asigurări

Nr. 236 din 05-Octombrie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind distribuția de asigurări

Nr. 818 din 05-Octombrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Nr. 778 din 04-Octombrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor“

Nr. 781 din 04-Octombrie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy

Nr. 269 din 08-Octombrie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Cornelia Nagy în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

Nr. 270 din 08-Octombrie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Nr. 3226 din 01-Octombrie-2018

Ministerul Economiei
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Nr. 1142 din 04-Septembrie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Nr. 2112 din 13-Septembrie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR

Nr. 1538 din 02-Octombrie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link