Monitorul Oficial nr. 847, 848 din 5 octombrie 2018

Monitorul Oficial nr. 847 din 5 octombrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Nr. 133 din 02-Octombrie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora

Nr. 1075 din 27-Septembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea modelului documentelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

Nr. 1404 din 03-Octombrie-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale aflate în coordonarea/ subordinea ministerului și al unităților care funcționează sub autoritatea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

Nr. 4858 din 17-Mai-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale

Nr. 171 din 26-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Dorobanțu, județul Tulcea

Nr. 775 din 04-Octombrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Sohodol, județul Alba

Nr. 776 din 04-Octombrie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Oltenița din județul Călărași

Nr. 1053 din 19-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II

Nr. 777 din 04-Octombrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Nr. 1401 din 03-Octombrie-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale

Nr. 174 din 26-Septembrie-2018

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *