Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 837, 838, 839, 840 din 2 octombrie 2018

Monitorul Oficial nr. 837 din 2 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) lit. d), art. 109 alin. (1) lit. d) și art. 116 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

Nr. 536 din 18-Iulie-2018

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului

Nr. 762 din 27-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor

Nr. 769 din 27-Septembrie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

Nr. 5039 din 05-Septembrie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

Nr. 2126 din 17-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 838 din 2 octombrie 2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 731/1/2018

Nr. 49 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 839 din 2 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Nr. 319 din 10-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ibănești, județul Mureș

Nr. 703 din 05-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gilău, județul Cluj

Nr. 704 din 05-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dorobanți, județul Arad

Nr. 738 din 13-Septembrie-2018

Curs online GDPR

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind standardizarea în domeniul militar

Nr. M.120 din 27-Iulie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.330/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în patru unități administrativ-teritoriale din județul Covasna

Nr. 1036 din 14-Septembrie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.196/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Valea Largă din județul Mureș

Nr. 1037 din 14-Septembrie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea siglei, a modelelor legitimației și insignei de inspector al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Nr. 1465 din 24-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 840 din 2 octombrie 2018

Președintele României
Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului

Nr. 808 din 02-Octombrie-2018

Președintele României
Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

Nr. 809 din 02-Octombrie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative

Nr. 88 din 27-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafețe aflate în administrarea Ministerului Justiției și a instanțelor judecătorești

Nr. 764 din 27-Septembrie-2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Nr. 1340 din 01-Octombrie-2018

Biroul Electoral Central
Hotărâre de interpretare a art. 4 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului și a art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției

Nr. 27/H din 01-Octombrie-2018

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 441/2018 privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

Nr. 454 din 02-Octombrie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link