Monitorul Oficial nr. 834, 835, 836 din 1 octombrie 2018

Monitorul Oficial nr. 834 din 1 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) și (3) și art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Nr. 523 din 17-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ilie Mario Rafael în funcția de consilier de stat pe probleme sociale în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 267 din 01-Octombrie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru analizarea unor neconcordanțe de ordin legislativ

Nr. 268 din 01-Octombrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 15 Dealul Viei și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 1 Săhăteni din județul Buzău, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1385 din 21-Septembrie-2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

Nr. 1332 din 27-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 835 din 1 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Nr. 255 din 24-Aprilie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă

Nr. 325 din 10-Mai-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 273 alin. (1) din Codul penal

Nr. 480 din 12-Iulie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 575/1/2018

Nr. 46 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 836 din 1 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 37 [cu referire la art. 402 din Codul de procedură civilă] și pct. 58 [cu referire la art. 497 din Codul de procedură civilă], precum și art. III pct. 3 [cu referire la art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013] și pct. 4 [cu referire la art. XVIII^1 din Legea nr. 2/2013] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Nr. 454 din 04-Iulie-2018

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâre în Cauza Hulpe și alții împotriva României

Nr. – din 27-Februarie-2018

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *