Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 830, 831, 832, 833 din 28 septembrie 2018

Monitorul Oficial nr. 830 din 28 septembrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă europeană pentru cultură – COM(2018) 267

Nr. 57 din 26-Septembrie-2018

Curs online GDPR

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită – COM(2018) 304

Nr. 58 din 26-Septembrie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus“, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 – COM(2018) 367

Nr. 59 din 26-Septembrie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

Nr. 1230 din 21-Septembrie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

Nr. 1246 din 27-Septembrie-2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Nr. 1328 din 27-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 831 din 28 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3-8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și ale legii în ansamblul său

Nr. 43 din 30-Ianuarie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Bacău

Nr. 761 din 20-Septembrie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a efectua controlul, a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Nr. 3057 din 07-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 832 din 28 septembrie 2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale

Curs online pentru a deveni DPO

Nr. M.161 din 12-Septembrie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 928/1/2018

Nr. 51 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 833 din 28 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 439 din 28-Iunie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Nr. 87 din 27-Septembrie-2018

Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Mihai Dan Chirică din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 265 din 28-Septembrie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 266 din 28-Septembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea art. 2 alin. (4) lit. c) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.186/2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condițiile specifice care trebuie îndeplinite de organizațiile de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate/asociațiile organizațiilor de producători în relațiile contractuale, precum și la criteriile tehnice necesare recunoașterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului

Nr. 1394 din 26-Septembrie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2018

Nr. 3200 din 27-Septembrie-2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

Nr. 1331 din 27-Septembrie-2018

Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal

Nr. – din 28-Septembrie-2018

Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

Nr. 744 din 28-Septembrie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link