Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 826, 827, 828, 829 din 27 septembrie 2018

Monitorul Oficial nr. 826 din 27 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său

Nr. 268 din 24-Aprilie-2018

Curs online GDPR

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Nr. 91 din 29-Iunie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Nr. 698 din 29-Mai-2018

Ministerul Mediului
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Nr. 557 din 12-Iunie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Vlădeni SPP 2 din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1386 din 21-Septembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Galați,în proprietatea acestor organizații

Nr. 1391 din 25-Septembrie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 105/1/2018

Nr. 45 din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 827 din 27 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 756 din 20-Septembrie-2018

Ministerul Mediului
Ordin pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu

Nr. 1005 din 20-Septembrie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali

Nr. 1137 din 06-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 828 din 27 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor

Avocatoo magazin GDPR

Nr. 742 din 13-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a unui imobil situat în municipiul București, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 759 din 20-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

Nr. 760 din 20-Septembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 „Investiții productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 1294 din 03-August-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 703/1/2018

Nr. 48 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 829 din 27 septembrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Nr. 120 din 24-Septembrie-2018

Senatul României
Hotărâre privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

Nr. 121 din 26-Septembrie-2018

Senatul României
Hotărâre pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului

Nr. 122 din 26-Septembrie-2018

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională

Nr. 135 din 20-Septembrie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

Nr. 1241 din 26-Septembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Sascut din județul Bacău, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1390 din 24-Septembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea cantităților de motorină determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Nr. 1393 din 26-Septembrie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link