Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 764, 765, 766, 767 din 5 septembrie 2018

Monitorul Oficial nr. 764 din 5 septembrie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 796 din 03-Septembrie-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 795 din 03-Septembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 798 din 03-Septembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 797 din 03-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea râului Ampoi și a afluenților săi în zona orașului Zlatna“ cuprins în „Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinți Zlatna și Copșa Mică“ din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor

Nr. 660 din 29-August-2018

Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390“, sector Ionești-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350

Nr. 663 din 29-August-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

Nr. 669 din 29-August-2018

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Ordin privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Nr. 179 din 27-August-2018

Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale,

Nr. 563 din 05-Septembrie-2018

Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției

Nr. 600 din 05-Septembrie-2018

Președintele României
Rectificare referitoare la Decretul nr. 420/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 420 din 05-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 765 din 5 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Constanța, pozițiile kilometrice: 200+403-202+083; 202+403-203+863; 204+163-204+423; 205+323-206+023; 206+683-207+003; 207+463-207+983; 208+443-209+183; 209+743-210+223; 210+923- 211+923, de pe raza localităților Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar și Valu lui Traian, județul Constanța“

Nr. 665 din 29-August-2018

Curs online pentru a deveni DPO

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind completarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008

Nr. 2630 din 09-August-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare

Nr. 4196 din 27-Iulie-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea regulilor de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a certificatelor verzi consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligației de achiziție de certificate verzi pentru anul de analiză 2018

Nr. 164 din 29-August-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 775/1/2018

Nr. 14 din 04-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 766 din 5 septembrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

Nr. 46 din 05-Septembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 672 din 29-August-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 673 din 29-August-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate

Nr. 674 din 29-August-2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

Nr. 2117 din 27-August-2018

Monitorul Oficial nr. 767 din 5 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8, și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și ale legii în ansamblul său

Nr. 41 din 30-Ianuarie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Nr. 77 din 05-Septembrie-2018

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea
Ordin privind aprobarea tarifului perceput de Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Nr. 34 din 29-August-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link