Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 698, 699, 700 din 10 august 2018

Monitorul Oficial nr. 698 din 10 august 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău

Nr. 572 din 24-Iulie-2018

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța

Nr. 574 din 24-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind declasificarea informațiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor și Pădurilor

Nr. 613 din 02-August-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr. 939 din 25-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional regional 2007-2013

Nr. 588 din 02-August-2018

Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei, precum și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi

Fa-ti singur implementarea GDPR

Nr. 590 din 02-August-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind inspectorii fitosanitari împuterniciți să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului

Nr. 1297 din 06-August-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

Nr. 4165 din 24-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a unui imobil și a terenului aferent, trecute în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată

Nr. 611 din 02-August-2018

Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei

Nr. 1298 din 18-Iulie-2018

Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Republicii Moldova

Nr. 1299 din 18-Iulie-2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Nr. 1960 din 06-August-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link