Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 694, 695, 696, 697 din 9 august 2018

Monitorul Oficial nr. 694 din 9 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Nr. 302 din 08-Mai-2018

Curs online GDPR

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor sintagmei „la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității“, cuprinsă în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 333 din 10-Mai-2018

Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Regulamentului ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilor de importanță comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSCI0021 Câmpia Ierului și al ariilor naturale protejate de interes național 2.182. Pășunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaștina Vermeș și 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece

Nr. 762 din 18-Iulie-2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, județul Hunedoara

Nr. 2560 din 13-Iulie-2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru acreditarea Complexului Național Muzeal ASTRA din Sibiu, județul Sibiu

Nr. 2557 din 13-Iulie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.962/2018 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2018

Nr. 4208 din 31-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 695 din 9 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Nr. 257 din 24-Aprilie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea denumirii, codului de clasificație, datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul de Psihiatrie Socola Iași

Nr. 597 din 02-August-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

Nr. 2638 din 31-Iulie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

Curs online GDPR

Nr. 1823 din 25-Iunie-2018

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

Nr. 18707 din 11-Iunie-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind autorizarea Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor

Nr. 898 din 26-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 696 din 9 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Federației Române de Judo asupra unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova și actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 591 din 02-August-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv „Viitorul“ Vaslui și Clubul Sportiv „Ceahlăul“ Piatra-Neamț

Nr. 592 din 02-August-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri

Nr. 5396 din 31-Iulie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 918/1/2018

Nr. 9 din 19-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 697 din 9 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind decertificarea definitivă din declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final a unor cheltuieli aferente proiectelor finanțate prin Programul operațional sectorial „Mediu“ 2007-2013, Programul operațional sectorial „Transport“ 2007-2013, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013 și Programul operațional „Asistență tehnică“ 2007-2013

Nr. 587 din 02-August-2018

Ordinul Arhitecților din România
Regulament-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România

Nr. 1404/1 din 30-Iunie-2018

Colegiul Fizioterapeuţilor din România
Hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale și profesionale ale fizioterapeuților aflați în evidențele Colegiului Fizioterapeuților din România și pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România

Nr. 30 din 26-Iulie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...