Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 679, 680, 681, 682, 683 din 6 august 2018

Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Nr. 231 din 02-August-2018

Curs online GDPR

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Nr. 232 din 02-August-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Nr. 649 din 02-August-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii manualului școlar

Nr. 537 din 18-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Nr. 650 din 02-August-2018

Consiliul de Mediere
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

Nr. 118 din 29-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 680 din 6 august 2018

Parlamentul României
Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România

Nr. 229 din 02-August-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România

Nr. 646 din 01-August-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 154 din 27-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 912 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968

Nr. 176 din 29-Martie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini

Nr. 4174 din 27-Iulie-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind desemnarea părții responsabile cu prognoza în zona de echilibrare a Sistemului național de transport al gazelor naturale și a modelului de furnizare de informații privind ieșirile contorizate cu o frecvență care nu este zilnică

Nr. 160 din 01-August-2018

Monitorul Oficial nr. 681 din 6 august 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului“

Nr. 228 din 02-August-2018

Curs online pentru a deveni DPO

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului“

Nr. 645 din 01-August-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Nr. 161 din 01-August-2018

Monitorul Oficial nr. 682 din 6 august 2018

Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ în anul universitar 2018-2019

Nr. 988 din 13-Iunie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ în anul universitar 2018-2019

Nr. 4019 din 27-Iunie-2018

Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ în anul universitar 2018-2019

Nr. 988 din 13-Iunie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ în anul universitar 2018-2019

Nr. 4019 din 27-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 683 din 6 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Nr. 54 din 07-Februarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 307 și art. 416 din Codul de procedură civilă

Nr. 253 din 24-Aprilie-2018

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Licenței de dare în administrare pentru explorare nr. 21.101/2018 în perimetrul Șugaș Băi, județul Covasna

Nr. 138 din 12-Iulie-2018

Guvernul României
Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Nr. 1 din 02-August-2018

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

Nr. 139 din 12-Iulie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.483/2010 pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variațiilor

Nr. 955 din 01-August-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea anexei la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Nr. 9 din 19-Iulie-2018

Colegiul Medicilor din România
Decizie privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Nr. 12 din 29-Iunie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...