Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 676, 677, 678 din 3 august 2018

Monitorul Oficial nr. 676 din 3 august 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Nr. 222 din 31-Iulie-2018

Curs online GDPR

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Nr. 223 din 31-Iulie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Nr. 633 din 30-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Nr. 634 din 30-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] și 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] și art. II [cu referire la art. 32^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și articolului unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și celor trei legi în ansamblul lor

Nr. 528 din 17-Iulie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind mandatarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex“ – S.A. de a modifica prețurile unitare ale Contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, pentru anul XV contractual, și de a semna un act adițional în acest sens

Nr. 1173 din 11-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 677 din 3 august 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice

Nr. 225 din 01-August-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice

Nr. 636 din 31-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Nr. 529 din 17-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1 (cu referire la sintagma „regenerare urbană“ cuprinsă în art. 1) și pct. 19 [cu referire la art. 22 alin. (7)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și a legii în ansamblul său

Nr. 532 din 18-Iulie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Șieuț din județul Bistrița-Năsăud

Nr. 127 din 06-Februarie-2018

Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății DIRECT FACTOR IFN – S.A.

Nr. 755 din 06-Iulie-2018

Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare, precum și din Registrul instituțiilor de plată a Societății CETELEM IFN – S.A.

Curs online GDPR

Nr. 754 din 06-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

Nr. 227 din 01-August-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

Nr. 638 din 31-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 639 din 01-August-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

Nr. 641 din 01-August-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 640 din 01-August-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Nr. 642 din 01-August-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 643 din 01-August-2018

Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 647 din 02-August-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului „Virtutea Militară“

Nr. 644 din 01-August-2018

Primul-Ministru
Decizie privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Daniela Mincu, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Nr. 250 din 03-August-2018

Președintele României
Decret privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Serviciul de Informații Externe

Nr. 651 din 03-August-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

Nr. 4154 din 23-Iulie-2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru modificarea art. 27 alin. (1) și (2) din Ghidul privind procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.319/2018

Nr. 2604 din 01-August-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...