Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 671, 672, 673, 674, 675 din 2 august 2018

Monitorul Oficial nr. 671 din 2 august 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016

Nr. 557 din 24-Iulie-2018

Curs online GDPR

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2018 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

Nr. 1213 din 26-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 672 din 2 august 2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“

Nr. 1701 din 04-Iulie-2018

Banca Națională a României
Hotărâre privind radierea Societății MEDROM LEASING IFN – S.A. din Registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare

Nr. 1 din 04-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 673 din 2 august 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

Nr. 224 din 31-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

Nr. 635 din 30-Iulie-2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză

Nr. 226 din 01-August-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză

Nr. 637 din 31-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 3 alin. (1^1)], pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) și (2)], pct. 8 [cu referire la art. 6 alin. (2^1)], pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (6)-(9)], pct. 23 [cu referire la art. 18 alin. (2)], pct. 30 [cu referire la art. 21 alin. (3)], pct. 37 [cu referire la art. 26 alin. (1)], pct. 49 (cu referire la art. 35), pct. 54 [cu referire la art. 40 alin. (4)], pct. 61 (cu referire la art. 46^3), pct. 75 [cu referire la art. 51 alin. (8)-(10)], pct. 104 [cu referire la art. 62 alin. (1) lit. a)], pct. 107 [cu referire la art. 62 alin. (1^1)], pct. 125-128 și 133, pct. 134 (cu referire la art. 75) și pct. 142 [cu referire la art. 82 alin. (3)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Nr. 533 din 18-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Programului statistic național anual 2018

Nr. 545 din 17-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 674 din 2 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative

Nr. 531 din 18-Iulie-2018

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea Procedurii privind decontarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 106/2015

Curs online GDPR

Nr. 96 din 06-Iulie-2018

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru autorizarea ca auditor financiar a persoanelor fizice declarate „admis“ la examenul de competență profesională

Nr. 53 din 11-Iunie-2018

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru autorizarea ca firme de audit a unor persoane juridice

Nr. 54 din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 675 din 2 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Bistrița în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare

Nr. 570 din 24-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului Cultural Român

Nr. 576 din 24-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către doamna Crișu Nina-Carmen

Nr. 578 din 02-August-2018

Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Jeacă Dumitru

Nr. 579 din 02-August-2018

Primul-Ministru
Decizie privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Nr. 249 din 02-August-2018

Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Jeacă Dumitru

Nr. 580 din 02-August-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații canton Frătești din județul Giurgiu, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1285 din 31-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Spiridonești din județul Neamț, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1286 din 31-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Protect Agro Baba Ana – Mizil din județul Prahova, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1287 din 31-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Vrancea, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1288 din 31-Iulie-2018

Parlamentul României
Rectificare referitoare la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

Nr. 126 din 02-August-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link