Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 663, 664, 665, 666, 667 din 31 iulie 2018

Monitorul Oficial nr. 663 din 31 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 524 din 12-Iulie-2018

Curs online GDPR

Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane

Nr. 741 din 13-Iulie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

Nr. 2627 din 30-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 664 din 31 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene

Nr. 213 din 27-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene

Nr. 624 din 26-Iulie-2018

Parlamentul României
Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

Nr. 214 din 27-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

Nr. 625 din 26-Iulie-2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

Nr. 215 din 27-Iulie-2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic

Nr. 216 din 27-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

Nr. 626 din 26-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic

Nr. 627 din 26-Iulie-2018

Parlamentul României
Lege privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

Nr. 217 din 27-Iulie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

Nr. 628 din 26-Iulie-2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național

Nr. 218 din 27-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național

Nr. 629 din 26-Iulie-2018

Parlamentul României
Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență

Manual complet implementare GDPR

Nr. 219 din 27-Iulie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență

Nr. 630 din 26-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Nr. 551 din 17-Iulie-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăților din domeniul asigurărilor

Nr. 12 din 18-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 665 din 31 iulie 2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi

Nr. 157 din 27-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 666 din 31 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparținând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focșani, precum și pentru achiziția unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, județul Buzău

Nr. 562 din 24-Iulie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

Nr. 2629 din 30-Iulie-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă perioadei august-decembrie 2018

Nr. 158 din 27-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 667 din 31 iulie 2018

Primul-Ministru
Decizie privind unele măsuri referitoare la raportul de serviciu al domnului Gabriel Florin Pușcău, secretar general al Ministerului Sănătății

Nr. 245 din 31-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății

Nr. 244 din 31-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății

Nr. 246 din 31-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie pentru exercitarea unor atribuții

Nr. 247 din 31-Iulie-2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

Nr. 1760 din 09-Iulie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur

Nr. 2626 din 30-Iulie-2018

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur

Nr. 618 din 30-Iulie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar, aferent lunii august 2018

Nr. 2631 din 31-Iulie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link