Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 641, 642, 643, 644 din 24 iulie 2018

Monitorul Oficial nr. 641 din 24 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-construcție și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bicaz

Nr. 532 din 12-Iulie-2018

Curs online GDPR

Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018

Nr. 725 din 10-Iulie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

Nr. 912 din 19-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2018

Nr. 1220 din 04-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 642 din 24 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Nr. 191 din 19-Iulie-2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Nr. 192 din 19-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Nr. 558 din 18-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Nr. 559 din 18-Iulie-2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011

Nr. 194 din 19-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011

Nr. 561 din 18-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiași articol din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Nr. 125 din 20-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Nr. 127 din 20-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Nr. 387 din 05-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 643 din 24 iulie 2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Teleorman, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1261 din 18-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Constanța, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1262 din 18-Iulie-2018

Manual complet implementare GDPR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Covasna, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1263 din 18-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Țara Hațegului din județul Hunedoara, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1264 din 18-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 644 din 24 iulie 2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului de Sprijin al Forțelor Navale „OVIDIUS“

Nr. 602 din 23-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale

Nr. 601 din 23-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 1 Rachete Sol-Aer „VOIEVODUL MIHAI“ din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU“

Nr. 603 din 23-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 2 Rachete Sol-Aer din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU“

Nr. 604 din 23-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 4 Rachete Sol-Aer „COLONEL MIRCEA AELENEI“ din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU“

Nr. 606 din 23-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 3 Rachete Sol-Aer „CODRII VLĂSIEI“ din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU“

Nr. 605 din 23-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 6 Rachete Sol-Aer „ȘOIMII BĂRĂGANULUI“ din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU“

Nr. 608 din 23-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 8 Tehnic din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU“

Nr. 609 din 23-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 5 Rachete Sol-Aer „HOREA“ din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU“

Nr. 607 din 23-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (5) teza finală și art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală

Nr. 275 din 24-Aprilie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROMAERO – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 538 din 17-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623“

Nr. 539 din 17-Iulie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

Nr. 904 din 17-Iulie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2018

Nr. 2593 din 24-Iulie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link