Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602 din 13 iulie 2018

Monitorul Oficial nr. 596 din 13 iulie 2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Buzău, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1238 din 11-Iulie-2018

Curs online GDPR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Manoleasa, județul Botoșani, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1242 din 11-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Iași, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1243 din 11-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Olt, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1244 din 11-Iulie-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

Nr. 111 din 27-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 597 din 13 iulie 2018

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Ordin privind stabilirea unui mecanism de creștere a competitivității companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publică/sectorială

Nr. 707 din 03-Iulie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Nr. 2482 din 04-Iulie-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Nr. 5169 din 27-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 598 din 13 iulie 2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

Nr. 1139 din 09-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018

Parlamentul României
Lege privind acordarea biletelor de valoare

Nr. 165 din 10-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) lit. c), art. 22 alin. (7) și ale art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Nr. 207 din 17-Aprilie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea biletelor de valoare

Nr. 532 din 10-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Călărași, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1239 din 11-Iulie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Bacău, în proprietatea acestor organizații

Fa-ti singur implementarea GDPR

Nr. 1240 din 11-Iulie-2018

Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la înființarea Filarmonicii Române din București

Nr. 18 din 04-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 600 din 13 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 168 lit. b) din Codul penal

Nr. 203 din 03-Aprilie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată

Nr. 242 din 19-Aprilie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Brăila, în proprietatea acestor organizații

Nr. 1241 din 11-Iulie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea modelului atestatului de asistent personal profesionist

Nr. 1691 din 21-Mai-2018

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizie privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor

Nr. 133 din 03-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 601 din 13 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

Nr. 514 din 12-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județele Vâlcea și Botoșani, pentru modificarea punctului 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județele Bacău, Botoșani, Buzău, Covasna, Dâmbovița și Neamț, precum și pentru stabilirea unor măsuri de administrare a ajutoarelor umanitare din rezervele de stat

Nr. 515 din 12-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor pe anul 2018 din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale pentru obiectivul de investiții „Amenajare râu Cracău la Slobozia, județul Neamț“

Nr. 516 din 12-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență

Nr. 61 din 12-Iulie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019

Nr. 62 din 12-Iulie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen

Nr. 63 din 12-Iulie-2018

Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin privind înființarea Proiectului național de tabere „Solidaritatea“ destinat copiilor și tinerilor proveniți din familiile afectate de calamități naturale, precum inundații, viituri, cutremure, incendii și alte catastrofe naturale

Nr. 519 din 09-Iulie-2018

Colegiul Farmaciștilor
Decizie privind aprobarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Colegiul Farmaciștilor din România

Nr. 1 din 23-Iunie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link