Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 583, 584, 585, 586, 587, 588 din 21 iulie 2017

Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017

Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Curs online GDPR

Nr. 652 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 653 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 654 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 655 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 656 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 657 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 658 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 659 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 661 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 660 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 663 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 662 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 665 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 664 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 666 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 667 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 668 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 669 din 20-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

Nr. 176 din 21-Martie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 670 din 20-Iulie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind aprobarea modului de organizare și de desfășurare a activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului, și a tarifului pentru aceste activități

Manual complet implementare GDPR

Nr. 1877/C din 14-Iulie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special

Nr. 782 din 10-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017

Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 177 din 18-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 642 din 17-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Nr. 274 din 27-Aprilie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea cap. 2 din Ghidul metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.171/2015

Nr. 793 din 13-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

Nr. 797 din 13-Iulie-2017


Administrația Națională a Penitenciarelor

Decizie privind stabilirea caracteristicilor echipamentelor informatice ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de către deținuți

Nr. 952 din 11-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 585 din 21 iulie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman

Nr. 497 din 13-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

Nr. 149 din 14-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Nr. 377 din 31-Mai-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

Nr. 77 din 27-Iunie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență

Nr. 90 din 21-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 587 din 21 iulie 2017

Ministerul Educației Naționale

Ordin privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală – CDL, pentru clasele a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică și învățământ profesional

Nr. 3915 din 18-Mai-2017

Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Nr. 273 din 27-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131, art. 132 și art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Nr. 364 din 30-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind completarea dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare

Nr. 411 din 14-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către doamna Albu Florența-Maria

Nr. 505 din 20-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu

Nr. 507 din 20-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Lupu Matei

Nr. 506 din 20-Iulie-2017

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link