Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 582, 583, 584, 585 din 10 iulie 2018

Monitorul Oficial nr. 582 din 10 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului

Nr. 159 din 06-Iulie-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului

Nr. 525 din 06-Iulie-2018

Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

Nr. 25 din 04-Iulie-2018

Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa

Nr. 26 din 04-Iulie-2018

Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

Nr. 29 din 04-Iulie-2018

Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

Nr. 28 din 04-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 110 din 08-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Nr. 115 din 13-Martie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.573/2016 privind aprobarea modelului declarației de avere și al declarației de interese

Nr. 837 din 28-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 583 din 10 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (3) și art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr. 122 din 20-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Nr. 126 din 20-Martie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu – Sighișoara și Coșlariu – Simeria“

Nr. 474 din 28-Iunie-2018

Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Planului național de acțiune pentru specia Canis lupus

Curs online GDPR

Nr. 626 din 28-Iunie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate“ și „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități“

Nr. 1680 din 17-Mai-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 421/1/2018

Nr. 32 din 14-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 584 din 10 iulie 2018

Senatul României
Decizie pentru modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Nr. 12 din 10-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) din Codul penal

Nr. 170 din 29-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 lit. h), art. 286 alin. (1) și art. 342 din Codul de procedură penală

Nr. 239 din 19-Aprilie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 lit. a) și art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 240 din 19-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017

Nr. 487 din 05-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (5) teza finală și alin. (7) din Codul de procedură penală

Nr. 245 din 19-Aprilie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110, art. 111 și art. 123 din Codul de procedură penală

Nr. 222 din 17-Aprilie-2018

Parlamentul României
Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în activitatea unor lideri ai acestor partide

Nr. 31 din 04-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

Nr. 196 din 03-Aprilie-2018

Parlamentul României
Hotărâre privind întocmirea unui raport comun de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului

Nr. 30 din 04-Iulie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link