Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 570, 571, 572, 573, 574, 575 din 6 iulie 2018

Monitorul Oficial nr. 570 din 6 iulie 2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 173/1/2018

Nr. 12 din 14-Mai-2018

Curs online GDPR

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 328/1/2018

Nr. 34 din 14-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 571 din 6 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Nr. 142 din 27-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) și ale art. 463 din Codul de procedură penală

Nr. 174 din 29-Martie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria“, pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea și Șibot – județul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș și Simeria – județul Hunedoara

Nr. 473 din 28-Iunie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind condițiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020

Nr. 1133 din 27-Iunie-2018

Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind condițiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020

Nr. 558 din 15-Iunie-2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare

Nr. 955 din 26-Iunie-2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Nr. 956 din 26-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 572 din 6 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 107 din 08-Martie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 2454 din 02-Iulie-2018

Ministerul Economiei
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 654 din 30-Mai-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1766 din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 573 din 6 iulie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 518 din 05-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 519 din 05-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 521 din 05-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 520 din 05-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 522 din 05-Iulie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Avocatoo magazin GDPR

Nr. 523 din 05-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. d) și art. 42 alin. (1) lit. m) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Nr. 75 din 22-Februarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Codul penal și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

Nr. 78 din 22-Februarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal

Nr. 179 din 29-Martie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

Nr. 1219 din 03-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 574 din 6 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

Nr. 211 din 17-Aprilie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 lit. b) din Codul de procedură penală

Nr. 219 din 17-Aprilie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

Nr. 484 din 05-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora

Nr. 485 din 05-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 575 din 6 iulie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Nr. 86 din 05-Iulie-2018

Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 9-11 iulie 2018

Nr. 10 din 04-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Nr. 432 din 21-Iunie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Nicolae Silviu Mărgineanu din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 224 din 06-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ovidiu-Florin Mănăilă în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 225 din 06-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Radu-Ioan Igna din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 226 din 06-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Mihai-Alin Stanciu în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 227 din 06-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului George-Ionuț-Răzvan Fazacaș din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

Nr. 228 din 06-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Adi Croitoru în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

Nr. 229 din 06-Iulie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind constituirea Comitetului interinstituțional pentru gestionarea cazurilor sensibile cu incidență în domeniul ajutorului de stat

Nr. 230 din 06-Iulie-2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru modificarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016

Nr. 1627 din 29-Iunie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link