Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 564, 565, 566, 567, 568, 569 din 5 iulie 2018

Monitorul Oficial nr. 564 din 5 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Nr. 111 din 08-Martie-2018

Curs online GDPR

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

Nr. 112 din 13-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 alin. (3) din Codul de procedură penală

Nr. 133 din 20-Martie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 287/64/2014

Nr. 1209 din 20-Martie-2018

Banca Națională a României
Ordin privind deschiderea în evidențele Băncii Naționale a României a contului în lei pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare

Nr. 5 din 25-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 565 din 5 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) pct. 23 și ale art. 48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Nr. 40 din 30-Ianuarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Nr. 81 din 27-Februarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală

Nr. 134 din 20-Martie-2018

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență IV și categoria de pregătire pentru urgență VI

Nr. 147 din 27-Iunie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile și serviciile specifice asigurate de Școala Superioară de Aviație Civilă

Nr. 1122 din 22-Iunie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug

Nr. 2458 din 02-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 566 din 5 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Nr. 105 din 08-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 106 din 08-Martie-2018

Institutul Național de Statistică
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere)

Nr. 342 din 11-Mai-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere)

Nr. 1635 din 07-Mai-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine emise de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Fa-ti singur implementarea GDPR

Nr. 112 din 27-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 567 din 5 iulie 2018

Senatul României
Decizie pentru modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Nr. 11 din 04-Iulie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Nr. 124 din 20-Martie-2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 1106 din 29-Iunie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 846 din 03-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 568 din 5 iulie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

Nr. 43 din 05-Iulie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 252/1/2018

Nr. 29 din 14-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 569 din 5 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (4) și alin. (51), art. 255 alin. (1) teza a doua, art. 426 lit. d) și art. 431 din Codul de procedură penală

Nr. 130 din 20-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4881 alin. (2) și alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală

Nr. 131 din 20-Martie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

Nr. 58 din 28-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județele Bacău, Botoșani, Buzău, Covasna, Dâmbovița și Neamț

Nr. 479 din 05-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundațiile din perioada iunie-iulie 2018

Nr. 480 din 05-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Albu Ioan

Nr. 481 din 05-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Petcu Adrian

Nr. 482 din 05-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către doamna Cliseru Speranța

Nr. 483 din 05-Iulie-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Rectificare referitoare la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2018 pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Nr. 8 din 05-Iulie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link