Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534 din 27 iunie 2018

Monitorul Oficial nr. 527 din 27 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului Scornicești, județul Olt

Nr. 449 din 21-Iunie-2018

Curs online GDPR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole

Nr. 1205 din 22-Iunie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și al comisionului de gestiune în cadrul programului „Prima casă“

Nr. 2316 din 13-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 528 din 27 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate

Nr. 356 din 30-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 529 din 27 iunie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

Nr. 4999 din 05-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 530 din 27 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Nr. 143 din 20-Iunie-2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale

Nr. 149 din 22-Iunie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Nr. 484 din 19-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale

Nr. 494 din 21-Iunie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale – COM (2018) 307 final

Nr. 84 din 20-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spațiului maritim

Nr. 436 din 21-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Nr. 441 din 21-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 510 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Alba Iulia, județul Alba, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 448 din 21-Iunie-2018

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizie pentru abrogarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 36/2008 privind obligația distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoștința publicului sancțiunile aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului

Nr. 345 din 14-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 531 din 27 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) și ale art. 309 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 99 din 01-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Nr. 182 din 29-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 80 și art. 82 din Codul penal

Nr. 185 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 532 din 27 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 19 din 18 aprilie 2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale

Avocatoo magazin GDPR

Nr. 388 din 06-Iunie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

Nr. 389 din 06-Iunie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie nou-născuți

Nr. 810 din 25-Iunie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute

Nr. 811 din 25-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 533 din 27 iunie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 507 din 26-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 508 din 26-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 506 din 26-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 510 din 26-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 509 din 26-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 511 din 26-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 513 din 26-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 512 din 26-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 514 din 26-Iunie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Nr. 68 din 22-Februarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza întâi, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6), (8) și (9) și art. 22 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 163 din 27-Martie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

Nr. 450 din 21-Iunie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la punctul 9.1 din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.854/2017 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., cu ocazia Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial

Nr. 1077 din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 534 din 27 iunie 2018

Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în data de 28 iunie 2018

Nr. 8 din 27-Iunie-2018

Camera Deputaților
Decizie privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară

Nr. 5 din 27-Iunie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 4 [cu referire la art. 3 alin. (12)], pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (7)], pct. 93 [cu referire la art. 56], pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1)], pct. 134 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. c)] și pct. 151 [cu referire la art. 96 alin. (3) și (4)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Nr. 417 din 19-Iunie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link