Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 517, 518, 519, 520 din 25 iunie 2018

Monitorul Oficial nr. 517 din 25 iunie 2018

Președintele României
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017

Nr. 498 din 22-Iunie-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 497 din 22-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind înființarea Ambasadei României în Sultanatul Oman, cu sediul la Muscat

Nr. 499 din 22-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale anti-doping pentru perioada 2018-2022 și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia

Nr. 398 din 08-Iunie-2018

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

Nr. 129 din 05-Iunie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică

Nr. 3978 din 18-Iunie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică

Nr. 752 din 13-Iunie-2018

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică

Nr. 136 din 12-Iunie-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public

Nr. 95 din 25-Mai-2018

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind nestatutaritatea Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România Suceava din data de 7 mai 2018 și revocarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România Suceava nr. 18/87 din 7 mai 2018

Nr. 18/466 din 06-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 518 din 25 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal

Nr. 297 din 26-Aprilie-2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 966 din 31-Mai-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 758 din 14-Iunie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 375/1/2018

Curs online GDPR

Nr. 6 din 26-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 519 din 25 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind precursorii de droguri

Nr. 142 din 18-Iunie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind precursorii de droguri

Nr. 483 din 18-Iunie-2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 62 din 13-Iunie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY“ – S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA“ – S.A.

Nr. M.82 din 09-Mai-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY“ – S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA“ – S.A.

Nr. 2341 din 18-Iunie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY“ – S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA“ – S.A.

Nr. 1704 din 23-Mai-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din instituțiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

Nr. 1194 din 11-Iunie-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A.

Nr. 108 din 20-Iunie-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

Nr. 9 din 05-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 520 din 25 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968 și ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

Nr. 153 din 27-Martie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene

Nr. 51 din 21-Iunie-2018

Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea autorizației de sportiv de performanță

Nr. 438 din 07-Iunie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar

Nr. 3903 din 05-Iunie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link