Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 509, 510, 511, 512, 513 din 21 iunie 2018

Monitorul Oficial nr. 509 din 21 iunie 2018

Acord între Ministerul Apărării Naționale din România și Secretariatul tehnic al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfășurarea instruirii

Nr. – din 24-Noiembrie-2017

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Secretariatul tehnic al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfășurarea instruirii, semnat la București la 24 noiembrie 2017 și la Haga la 28 noiembrie 2017

Nr. 424 din 13-Iunie-2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Nr. 921 din 14-Iunie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România

Nr. 3714 din 21-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 510 din 21 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 835 din 14-Decembrie-2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Nr. 101 din 01-Martie-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă și a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014

Nr. 11 din 07-Iunie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3251/1/2017

Nr. 19 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 511 din 21 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

Nr. 420 din 08-Iunie-2018

Banca Națională a României
Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

Nr. 17 din 19-Iunie-2018

Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la nașterea lui Ion Ionescu de la Brad

Nr. 16 din 13-Iunie-2018

Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD

Nr. – din 21-Iunie-2018

Curs online pentru a deveni DPO

Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD

Nr. – din 21-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 512 din 21 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Nr. 144 din 20-Iunie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Nr. 485 din 19-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

Nr. 491 din 20-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 490 din 20-Iunie-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale

Nr. 96 din 25-Mai-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 492 din 20-Iunie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3078/1/2017

Nr. 21 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 513 din 21 iunie 2018

Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului național „Tabere studențești“ 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 290/2018

Nr. 460 din 15-Iunie-2018

Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

Nr. 2002/C din 23-Mai-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

Nr. 4955 din 30-Mai-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Nr. 8 din 05-Iunie-2018

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, și derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

Nr. 51 din 24-Mai-2018

 

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link