Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 500, 501, 502, 503 din 19 iunie 2018

Monitorul Oficial nr. 500 din 19 iunie 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr. 128 din 15-Iunie-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr. 467 din 14-Iunie-2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Nr. 130 din 15-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Nr. 469 din 15-Iunie-2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Nr. 131 din 15-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Nr. 470 din 15-Iunie-2018

Parlamentul României
Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș

Nr. 132 din 15-Iunie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș

Nr. 471 din 15-Iunie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale – COM (2018) 135 final

Nr. 77 din 13-Iunie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară – COM (2018) 163 final

Nr. 78 din 13-Iunie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] – COM (2018) 179 final

Nr. 79 din 13-Iunie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online – COM (2018) 238 final

Nr. 80 din 13-Iunie-2018

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

Nr. 117 din 15-Iunie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 501 din 19 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului prin instituțiile subordonate

Nr. 407 din 08-Iunie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2798/1/2017

Nr. 8 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 502 din 19 iunie 2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene

Nr. 738 din 07-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 503 din 19 iunie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Nr. 129 din 15-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Nr. 468 din 14-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea programului de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente“ și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale“

Nr. 427 din 13-Iunie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Lucian Pătrașcu în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

Nr. 218 din 19-Iunie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate

Nr. M.94 din 31-Mai-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 2186 din 08-Iunie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 538 din 25-Aprilie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 1657 din 11-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.403/2015

Nr. 3914 din 07-Iunie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link