Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 496, 497, 498 din 18 iunie 2018

Monitorul Oficial nr. 496 din 18 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale ale imobilului 3051, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unor părți din acesta, pe o perioadă de 10 ani, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița“ al județului Bistrița-Năsăud și Instituția Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și modificarea anexelor nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 405 din 08-Iunie-2018

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016

Nr. 419 din 08-Iunie-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității

Nr. 670 din 30-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 497 din 18 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 221^3 alin. (2) lit. ș) și art. 221^3 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Nr. 100 din 01-Martie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții administrate de Ministerul Afacerilor Interne – unități subordonate din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Nr. 402 din 08-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

Nr. 403 din 08-Iunie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj

Nr. 404 din 08-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

Nr. 417 din 08-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului

Nr. 423 din 13-Iunie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.

Nr. 2187 din 08-Iunie-2018

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.

Nr. 381 din 08-Mai-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.

Nr. 1689 din 21-Mai-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță

Nr. 106 din 13-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 498 din 18 iunie 2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link