Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 489, 490, 491, 492 din 14 iunie 2018

Monitorul Oficial nr.  489 din 14 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe (republicare)

Nr. 8 din 14-Martie-1996

Curs online GDPR

Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 456 alin. (1) și art. 458 teza întâi din Codul de procedură penală

Nr. 158 din 27-Martie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor

Nr. 379 din 31-Mai-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosarul nr. 3340/1/2017

Nr. 23 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 491 din 14 iunie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant

Nr. 127 din 11-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant

Nr. 447 din 11-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 449 din 12-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 450 din 12-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 448 din 12-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 451 din 12-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 452 din 12-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 453 din 12-Iunie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European Monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale – COM (2018) 130 final

Nr. 72 din 04-Iunie-2018

Manual complet implementare GDPR

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente – COM (2018) 173 final

Nr. 73 din 04-Iunie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) – COM/2018/252

Nr. 74 din 04-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

Nr. 388 din 31-Mai-2018

Primul-Ministru
Decizie privind revocarea și numirea unui membru neexecutiv în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

Nr. 217 din 14-Iunie-2018

Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Decizie privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale „Regio Călători“ – S.R.L., precum și a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale „Astra Trans Carpatic“ – S.R.L.

Nr. 386 din 31-Mai-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea prețului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul IG VENA 5 g/100 ml, soluție perfuzabilă 5 g/100 ml, cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 100 ml soluție perfuzabilă și un set pentru administrare

Nr. 749 din 12-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iunie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 38 din 13-Iunie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 37 din 06-Iunie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene

Nr. 47 din 08-Iunie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 49 din 13-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii

Nr. 415 din 08-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

Nr. 422 din 13-Iunie-2018

Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

Nr. 525 din 08-Iunie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar, aferent lunii iunie 2018

Nr. 2330 din 14-Iunie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link