Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 485, 486, 487, 488 din 13 iunie 2018

Monitorul Oficial nr. 485 din 13 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (17) și art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Nr. 187 din 29-Martie-2018

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 378 din 24-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „IOR“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 408 din 08-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 409 din 08-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale

Nr. 410 din 08-Iunie-2018

Ministerul TransporturilorOrdin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România

Nr. 1052 din 04-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 486 din 13 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 360 alin. (3) din Codul penal

Nr. 183 din 29-Martie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public

Nr. 730 din 05-Iunie-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Nr. 6 din 17-Mai-2018

Curs online GDPR

Monitorul Oficial nr. 487 din 13 iunie 2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Nr. 976 din 05-Iunie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Nr. 735 din 05-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 488 din 13 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă

Nr. 55 din 13-Februarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Nr. 59 din 13-Februarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Nr. 385 din 05-Iunie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“

Nr. 418 din 08-Iunie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur

Nr. 2311 din 12-Iunie-2018

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur

Nr. 452 din 13-Iunie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.796/2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018

Nr. 3755 din 29-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link