Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 469, 470, 471, 472, 473 din 7 iunie 2018

Monitorul Oficial nr. 469 din 7 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională a Sării – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 395 din 31-Mai-2018

Curs online GDPR

Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță pentru Ministerul Tineretului și Sportului și unitățile din subordinea acestuia

Nr. 386 din 17-Mai-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a operațiunii de răscumpărare anticipată a unei serii de obligațiuni denominate în dolari, scadentă în data de 7 februarie 2022, și de preschimbare a acesteia sau a unei părți din aceasta cu obligațiuni noi, prin contractarea unui împrumut pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, în sumă totală de până la 1,5 miliarde dolari, cu maturitatea de 30 de ani, și desemnarea administratorilor tranzacției

Nr. 2.180 din 06-Iunie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.632/1/2017

Nr. 9 din 19-Februarie-2018

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâre în Cauza Dimon împotriva României

Nr. – din 27-Noiembrie-2012

Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) și (5)-(6), art. 8 și art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și legea în ansamblul său

Nr. 620 din 10-Octombrie-2017

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Listei standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcațiuni de agrement

Nr. 978 din 16-Mai-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa V la MARPOL (Substanțele HME și modelul Jurnalului de înregistrare a operațiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 octombrie 2016

Nr. 979 din 16-Mai-2018

Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice

Nr. 346 din 07-Iunie-2018

Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 210/2018 privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vrancea

Nr. 210 din 07-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

Nr. 122 din 04-Iunie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală

Nr. 145 din 27-Martie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

Nr. 440 din 04-Iunie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Nr. 160 din 27-Martie-2018

Ministerul Justiției
Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018

Nr. 1940/C din 23-Mai-2018

Ministerul Justiției
Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018

Nr. 1941/C din 23-Mai-2018

Ministerul Justiției
Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar public în anul 2018

Fa-ti singur implementarea GDPR

Nr. 1942/C din 23-Mai-2018

Ministerul Justiției
Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2018

Nr. 1943/C din 23-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit „Triki Riki“ din municipiul Suceava

Nr. 3685 din 14-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Sf. Antim Ivireanul“ din municipiul Timișoara

Nr. 3686 din 14-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „real“, specializarea „științe ale naturii“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione“ din municipiul Oradea

Nr. 3694 din 14-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 472 din 7 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 120 din 04-Iunie-2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Nr. 125 din 07-Iunie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 438 din 04-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Nr. 445 din 06-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 441 din 06-Iunie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un pact mondial pentru mediu – COM(2018)138

Nr. 35 din 06-Iunie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 442 din 06-Iunie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația – COM(2018)250

Nr. 36 din 06-Iunie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1)-(3) și (5)-(6), art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Nr. 812 din 07-Decembrie-2017

Guvernul României
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019

Nr. 396 din 31-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 473 din 7 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) și ale art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în interpretarea dată prin Decizia nr. 11 din 18 aprilie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Nr. 38 din 30-Ianuarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

Nr. 93 din 01-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre ministrul justiției, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte

Nr. 358 din 30-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link