Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 465, 466, 467, 468 din 6 iunie 2018

Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 121 din 04-Iunie-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 439 din 04-Iunie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al doilea Raport anual privind Instrumentul pentru refugiații din Turcia – COM (2018) 91 final

Nr. 69 din 29-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Reforma structurii administrative a școlilor europene – COM (2018) 152 final

Nr. 70 din 29-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă – COM (2018) 171 final

Nr. 71 din 29-Mai-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (1) lit. a) și art. 87 din Codul penal

Nr. 159 din 27-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996

Nr. 162 din 27-Martie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021

Nr. 365 din 24-Mai-2018

Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de către domnul Romulus Cătălin Pantazi

Nr. 214 din 05-Iunie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de către domnul Doru Eduard Clăbescu

Nr. 215 din 05-Iunie-2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 49 din 22-Mai-2018

Partide Politice
Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar din Transilvania

Nr. – din 06-Iunie-2018

Curtea Constituțională a României
Rectificare referitoare la Decizia Curții Constituționale nr. 792 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

Nr. 792 din 05-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 466 din 6 iunie 2018

Curs online pentru a deveni DPO

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nr. 275 din 24-Aprilie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză

Nr. 357 din 24-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Nr. 382 din 31-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț

Nr. 383 din 31-Mai-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2010 privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene

Nr. 709 din 31-Mai-2018

Consiliul Concurenței
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

Nr. 467 din 02-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 467 din 6 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 144 din 27-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 lit. r) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Nr. 161 din 27-Martie-2018

Consiliul Concurenței
Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar

Nr. 466 din 02-Aprilie-2018

Consiliul Concurenței
Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

Nr. 468 din 02-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 468 din 6 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Nr. 129 din 20-Martie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în dezvoltare locală pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, și pentru clasa a XI-a învățământ profesional

Nr. 3502 din 29-Martie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.531/1/2017

Nr. 25 din 16-Aprilie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link