Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 438, 439, 440 din 24 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 438 din 24 mai 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 424 din 23-Mai-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 423 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 426 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 425 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 427 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 428 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 430 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 429 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 432 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 431 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Componentei Operaționale Aeriene

Nr. 434 din 23-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 433 din 23-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes național „Reabilitare DN 6 secțiunea Filiași-Ciochiuța km 268 + 390-297 + 070 și km 297 + 384-298 + 000“, județele Mehedinți și Dolj, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 701/2012

Nr. 345 din 16-Mai-2018

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice

Nr. 346 din 16-Mai-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

Nr. 1049 din 17-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind selecția proiectelor de manuale școlare alternative pentru clasele I-VI, declarate admise de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) pentru anul școlar 2018-2019, în vederea aprobării de către Ministerul Educației Naționale

Nr. 3657 din 09-Mai-2018

Partide Politice
Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

Nr. – din 24-Mai-2018

Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 177/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale, în anexă

Nr. 177 din 24-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 439 din 24 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 143 alin. (2) și art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

Nr. 779 din 28-Noiembrie-2017

Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Decizie privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

Nr. 330 din 24-Aprilie-2018

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Nr. 406 din 21-Mai-2018

Ministerul Mediului
Ordin privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017

Nr. 474 din 22-Mai-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR

Nr. 994 din 18-Mai-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu țările perimetrice, perceput de operatorul de transport și de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic național pentru schimburile de energie electrică programate cu țările perimetrice

Nr. 94 din 22-Mai-2018

Ministerul Transporturilor
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Nr. 444 din 24-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 440 din 24 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (republicare)

Nr. 51 din 07-Iunie-1995

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link