Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 431, 432, 433, 434 din 22 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 420 din 18-Mai-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017

Nr. 419 din 18-Mai-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Nr. 36 din 30-Ianuarie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la București la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 și, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006

Nr. 344 din 16-Mai-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea hărților strategice de zgomot refăcute pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă – București și pentru Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu

Nr. 962 din 11-Mai-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 95/1/2018

Nr. 27 din 16-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru administrațiile bazinale de apă

Nr. 317 din 10-Mai-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile

Nr. 606 din 07-Mai-2018

Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Nr. 651 din 23-Aprilie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului – filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii și stagiul de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a învățământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică)

Nr. 3500 din 29-Martie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.562/1/2017

Nr. 13 din 26-Februarie-2018

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizie privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Nr. 99 din 18-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Nr. 41 din 16-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil

Nr. 332 din 10-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea și funcționarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni

Nr. 339 din 16-Mai-2018

Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind aprobarea Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate

Nr. 351 din 27-Aprilie-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind aprobarea tarifului participant/zi pentru programele de perfecționare profesională în administrația publică, organizate de Institutul Național de Administrație în anul 2018

Nr. 4856 din 17-Mai-2018

Banca Națională a României
Ordin privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

Nr. 4 din 09-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (2) și ale art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

Nr. 50 din 01-Februarie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mircea Alexandru Nadolu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 209 din 22-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.

Nr. 343 din 16-Mai-2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor

Nr. 44 din 09-Mai-2018

Secretariatul General al Guvernului
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

Nr. 694 din 16-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate

Nr. 3630 din 02-Mai-2018

Banca Națională a României
Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2018

Nr. 13 din 10-Mai-2018

Banca Națională a României
Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

Nr. 14 din 10-Mai-2018

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 mai 2018

Nr. 18/459 din 15-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link