Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 428, 429, 430 din 21 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dulbanu, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 306 din 03-Mai-2018

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar

Nr. 307 din 10-Mai-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului și informațiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piață în România

Nr. 577 din 02-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului național al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal

Nr. 3499 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 429 din 21 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea art. 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994

Nr. 337 din 16-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara“

Nr. 340 din 16-Mai-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Valea Mare și Fârtățești din județul Vâlcea

Nr. 290 din 04-Aprilie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Brădești, județul Dolj, și în unitatea administrativ-teritorială Vânjuleț, județul Mehedinți

Nr. 292 din 04-Aprilie-2018

Ministerul Fondurilor Europene
Ordin pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021

Nr. 348 din 27-Aprilie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 142/1/2018

Nr. 9 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 430 din 21 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Nr. 618 din 10-Octombrie-2017

Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Informații Externe

Nr. 421 din 21-Mai-2018

Ministerul Afacerilor Externe
Ordin cu privire la publicarea unor amendamente la Convenția privind poluanții persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

Nr. 725 din 04-Mai-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice)

Nr. 2045 din 14-Mai-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie din 16 aprilie 2018

Nr. 11 din 16-Aprilie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link