Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 424, 425, 426, 427 din 18 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 424 din 18 mai 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

Nr. 416 din 16-Mai-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

Nr. 415 din 16-Mai-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Nr. 417 din 16-Mai-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

Nr. 418 din 16-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum și aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfășurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „LEA 400 kv Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în stația 400 kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba“

Nr. 330 din 10-Mai-2018

Ministerul Mediului
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile cu modificări semnificative de capacitate și pentru instalațiile care își încetează parțial sau total funcționarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

Nr. 444 din 10-Mai-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A. – unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 94,4% din capitalul social

Nr. 2052 din 14-Mai-2018

Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A. – unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 94,4% din capitalul social

Nr. 465 din 13-Aprilie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A. – unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 94,4% din capitalul social

Nr. 1463 din 20-Aprilie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea actului adițional nr. 1 pe anul 2018

Nr. 927 din 03-Mai-2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Nr. 1203 din 10-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 425 din 18 mai 2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare și specificațiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de mașini al navelor, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 18 iulie 2003, precum și a Liniilor directoare și specificațiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluția MEPC.60(33), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 15 iulie 2011

Nr. 474 din 17-Aprilie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial

Nr. 3622 din 27-Aprilie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.235/1/2017

Nr. 6 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

Nr. 112 din 17-Mai-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

Nr. 410 din 16-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Parlamentul României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății

Nr. 411 din 16-Mai-2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății

Nr. 113 din 17-Mai-2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“

Nr. 114 din 17-Mai-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“

Nr. 412 din 16-Mai-2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

Nr. 115 din 17-Mai-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

Nr. 413 din 16-Mai-2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Nr. 116 din 17-Mai-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Nr. 414 din 16-Mai-2018

Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

Nr. 540 din 15-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Sfântul Dumitru – Mavrogheni“ din municipiul București

Nr. 3638 din 04-Mai-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018

Nr. 4857 din 17-Mai-2018

Consiliul Concurenței
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

Nr. 450 din 26-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind parteneriatul public-privat

Nr. 39 din 10-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 323 din 10-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor

Nr. 338 din 16-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională „PLAFAR“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 341 din 16-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu“ Iași

Nr. 342 din 16-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link