Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 415, 416, 417, 418 din 16 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 415 din 16 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

Nr. 792 din 05-Decembrie-2017

Curs online GDPR

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Nr. 1937 din 26-Aprilie-2018

Ministerul Mediului
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Nr. 394 din 27-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului

Nr. 84 din 30-Martie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului

Nr. 329 din 29-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) și (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată

Nr. 3 din 18-Ianuarie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria“, județul Teleorman

Nr. 313 din 10-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 321 din 10-Mai-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 116/1/2018

Nr. 24 din 29-Martie-2018

Ministerul Apelor și Pădurilor
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România

Nr. 395 din 16-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 417 din 16 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

Nr. 105 din 08-Mai-2018

Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Samoilă din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 203 din 16-Mai-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

Nr. 394 din 07-Mai-2018

Primul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Tămășoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 204 din 16-Mai-2018

Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Dan Iliovici din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

Nr. 205 din 16-Mai-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Marius-Sebastian Ionescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

Nr. 206 din 16-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 418 din 16 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“

Nr. 322 din 10-Mai-2018

Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind cooperarea cu prestatorii externi de servicii în materie de solicitare a vizelor de intrare în România

Nr. 652 din 23-Aprilie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.341/1/2017

Nr. 12 din 22-Februarie-2018

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind aprobarea înființării Reprezentanței regionale Constanța

Nr. 3 din 21-Aprilie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link