Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 400, 401, 402, 403 din 10 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 400 din 10 mai 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local

Nr. 102 din 08-Mai-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local

Nr. 391 din 07-Mai-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 395 din 08-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 396 din 08-Mai-2018

Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 399 din 08-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 397 din 08-Mai-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 398 din 08-Mai-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum și a sintagmei „care nu a împlinit 16 ani“ din cuprinsul dispozițiilor art. 505 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 102 din 06-Martie-2018

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate

Nr. 209 din 26-Aprilie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea și completarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.120/2016

Nr. 1684 din 27-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 401 din 10 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Nr. 1 din 18-Ianuarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale

Nr. 5 din 18-Ianuarie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale

Nr. 276 din 03-Mai-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind asigurarea reprezentării autorității de aviație civilă din România în cadrul Conferinței Europene a Aviației Civile

Nr. 499 din 23-Aprilie-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație

Nr. 4540 din 17-Aprilie-2018

Curs online GDPR

Monitorul Oficial nr. 402 din 10 mai 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 104 din 08-Mai-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 393 din 07-Mai-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 725 din 21-Noiembrie-2017

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“

Nr. 1931 din 26-Aprilie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“

Nr. 1615 din 02-Mai-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“

Nr. 598 din 04-Mai-2018

Autoritatea Electorală Permanentă
Instrucțiune privind organizarea și desfășurarea referendumului local pentru consultarea cetățenilor municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeș, în vederea monitorizării calității aerului

Nr. 1 din 07-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 403 din 10 mai 2018

Senatul României
Hotărâre privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

Nr. 60 din 07-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

Nr. 308 din 10-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 17 mai 2018

Nr. 309 din 10-Mai-2018

Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul chestor de poliție Valentin-Costinel Melnic

Nr. 196 din 10-Mai-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Tăuții-Măgherăuș din județul Maramureș

Nr. 291 din 04-Aprilie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Teiu din județul Argeș

Nr. 317 din 18-Aprilie-2018

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.113/2017 privind înființarea punctului de informare unic, precum și pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea

Nr. 395 din 27-Aprilie-2018

Curtea de Apel Brașov
Sentință civilă Ședința publică de la 9 noiembrie 2016

Nr. 166 din 09-Noiembrie-2016

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...