Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 395, 396, 398 din 9 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

Nr. 3633 din 03-Mai-2018

Curs online GDPR

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație

Nr. 4758 din 08-Mai-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind selecția participanților la programele de formare specializată organizate de Institutul Național de Administrație

Nr. 4759 din 08-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate – COM (2018) 93 final

Nr. 57 din 03-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv – COM (2018) 92 final și Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 – COM (2018) 110 final

Nr. 56 din 03-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare – (COM 2018) 99 final

Nr. 58 din 03-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi – COM (2018) 113 final

Curs online GDPR

Nr. 59 din 03-Mai-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Nr. 60 din 13-Februarie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind recunoașterea Asociației „Organizația Județeană Argeș“ BASARAB I ca fiind de utilitate publică

Nr. 284 din 03-Mai-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin

Nr. 293 din 04-Aprilie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Regional de Oncologie Iași

Nr. 384 din 23-Martie-2018

Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România

Nr. 395 din 12-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr.398 din 9 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificație și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 240 din 18-Aprilie-2018

Ministerul Mediului
Rectificare referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 241/2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

Nr. 241 din 09-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link