Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 392, 393, 394 din 8 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 392 din 8 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 14 și art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

Nr. 705 din 09-Noiembrie-2017

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui

Nr. 268 din 24-Aprilie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea

Nr. 318 din 18-Aprilie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

Nr. 586 din 03-Mai-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității Societății STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE – S.R.L.

Nr. 466 din 16-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CUPRU MIN“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 278 din 03-Mai-2018

Președintele României
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

Nr. 390 din 07-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIȚA – S.A. Ștei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 279 din 03-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local

Nr. 290 din 03-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, și termenele de clasificare aferente acestora

Nr. 291 din 03-Mai-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.416(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016

Nr. 408 din 02-Aprilie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.412(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016

Curs online pentru a deveni DPO

Nr. 409 din 02-Aprilie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

Nr. 587 din 03-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană

Nr. 33 din 03-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea unor acte normative

Nr. 281 din 03-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției

Nr. 285 din 03-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției

Nr. 286 din 03-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești“

Nr. 289 din 03-Mai-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Șantierul Naval Mangalia“ – S.A.

Nr. 1975 din 03-Mai-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Șantierul Naval Mangalia“ – S.A.

Nr. 1455 din 18-Aprilie-2018

Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Șantierul Naval Mangalia“ – S.A.

Nr. 414 din 03-Aprilie-2018

Ministerul Turismului
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013

Nr. 798 din 18-Aprilie-2018

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

Nr. 432 din 19-Aprilie-2018

Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri

Nr. 11 din 20-Aprilie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link