Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 387, 388, 389, 390, 391 din 7 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 387 din 7 mai 2018

Secretariatul General al Guvernului
Ordin privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Nr. 600 din 20-Aprilie-2018

Curs online GDPR

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

Nr. 895 din 26-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 388 din 7 mai 2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor

Nr. 2319 din 04-Mai-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.876/1/2017

Nr. 4 din 05-Martie-2018

Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019, în anexa nr. 2

Nr. 158 din 07-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 1940 din 26-Aprilie-2018

MINISTERUL ENERGIEI
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 45 din 26-Martie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 1423 din 05-Aprilie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

Nr. M.57 din 05-Aprilie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

Nr. 275 din 01-Martie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Nr. 444 din 11-Aprilie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR „Salturi cu parașuta“

Nr. 677 din 26-Aprilie-2018

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferința anuală ordinară a Camerei Consultanților Fiscali din 20 aprilie 2018

Nr. 5 din 20-Aprilie-2018

Manual complet implementare GDPR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind ratificarea anexei nr. 1 – Procedura alegerilor la Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților contabili și contabililor autorizați nr. 1/1995

Nr. 18/82 din 14-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Nr. 101 din 04-Mai-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Nr. 389 din 04-Mai-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 1941 din 26-Aprilie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 1422 din 05-Aprilie-2018

MINISTERUL ENERGIEI
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 44 din 26-Martie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu și a portului Luminița, aparținând Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile“ – S.A. Constanța

Nr. 445 din 11-Aprilie-2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 896 din 26-Aprilie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 601 din 04-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliilor și a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele școlare, casele corpului didactic și unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.511/2017

Nr. 3565 din 13-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 391 din 7 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 724 din 21-Noiembrie-2017

Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Buzău, Constanța, Timiș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 269 din 24-Aprilie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social de către domnul Marian Cătălin Marinov

Nr. 192 din 07-Mai-2018

Banca Națională a României
Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

Nr. 12 din 07-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link