Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 378, 379, 380, 381 din 3 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 378 din 3 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 87 din 27-Februarie-2018

Curs online GDPR

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Nr. 250 din 19-Aprilie-2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

Nr. 40 din 27-Aprilie-2018

Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești

Nr. 384 din 25-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 379 din 3 mai 2018

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.417(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, precum și a amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.12 din 25 noiembrie 2016

Nr. 411 din 02-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 380 din 3 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și cea a prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Nr. 48 din 01-Februarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (1) și art. 72 alin. (1) din Codul penal

Nr. 73 din 22-Februarie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale

Nr. 261 din 24-Aprilie-2018

Fa-ti singur implementarea GDPR

Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

Nr. 304 din 02-Aprilie-2018

Ministerul Justiției
Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2017

Nr. 1382/C din 17-Aprilie-2018

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
Hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2017 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

Nr. 2 din 20-Aprilie-2018

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
Hotărâre pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017 și a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019

Nr. 1 din 20-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 381 din 3 mai 2018


Protocol între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor

Nr. – din 03-Octombrie-2017

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017 la Varna, pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 23 iunie 2000

Nr. 265 din 24-Aprilie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 și 3151, aflate în domeniul public al statului, și pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Călărași

Nr. 266 din 24-Aprilie-2018

Ministerul Mediului
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor

Nr. 415 din 03-Mai-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia

Nr. 3560 din 13-Aprilie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link