Monitorul Oficial nr. 35, 36, 37 din 14 ianuarie 2019

Monitorul Oficial nr. 35 din 14 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Nr. 27 din 10-Ianuarie-2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 din Codul de procedură penală

Nr. 602 din 27-Septembrie-2018

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Nr. 56 din 10-Ianuarie-2019

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Nr. 10 din 03-Ianuarie-2019

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Rectificare referitoare la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor subordonate

Nr. 570 din 14-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 36 din 14 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018

Nr. 24 din 09-Ianuarie-2019

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018

Nr. 53 din 09-Ianuarie-2019

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

Nr. 1529 din 27-Decembrie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.500/2009

Nr. 2 din 04-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 37 din 14 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

Nr. 28 din 10-Ianuarie-2019

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

Nr. 57 din 10-Ianuarie-2019

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Nr. 31 din 10-Ianuarie-2019

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Nr. 60 din 10-Ianuarie-2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 lit. l) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Nr. 600 din 27-Septembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 61 din 14-Ianuarie-2019

Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 1.288/C/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

Nr. 4419/C din 07-Noiembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor

Nr. 45 din 11-Ianuarie-2019

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *